Bobbinlalaland.com Info

ยาไวอากร้า

ยาไวอากร้า โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นรูปแบบหนึ่ง

ยาไวอากร้า โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นรูปแบบหนึ่ง ของความบกพร่องทางเพศ ได้แก่ อาการหลั่งเร็ว (premature ejaculation) อันนี้ก็พอมีทางแก้ครับ ไว้จะเอาบทความเรื่องนี้มาฝากนะครับ อาการหลั่งช้า (delay ejaculation) แหม่…หลั่งช้าเกินไปก็เข้าข่ายนะครับ อาการเฉื่อยชาทางเพศ (deficits in desire) การไม่ถึงจุดสุดยอด (orgasmic disabilities) อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction) หย่อนสมรรถภาพ-ปู่เซิน ยาไวอากร้า. ยาไวอากร้า การรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 1.) พบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจริง และมีโรคอื่นแฝงอยู่หรือไม่ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และลดปัจจัยเสี่ยงให้น้อยที่สุด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น ทานอาหารที่มีไขมันต่ำ ลดอาหารรสเค็ม งดสุรา งดบุหรี่ 2.) ตรวจสอบดูว่าปัญหาเกิดจากจิตใจหรือไม่ โดยลองสังเกตุอวัยวะเพศว่ามีการแข็งตัวระหว่างนอนหลับ หรือแข็งตัวในตอนเช้าหรือไม่ หากมีการแข็งตัวแสดงว่าอวัยวะเพศไม่ได้มีปัญหา แต่มีปัญหาจากจิตใจ ควรปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อให้การบำบัดทางด้านจิตใจ 3.) หากไม่ได้เกิดจากการขาดฮอร์โมนเพศ แต่ต้องการใช้ยาในการรักษา ควรปรึกาาแพทย์ เนื่องจากมีทั้งยาทาน ยาฉีด หรือยาสอด เช่น – ยากิน Sildenafil citrate หรือชื่อในทางการค้าว่า “ไวอากร้า (Viagra)” เป็นยาที่รักษาอาการกามตายด้าน โดยต้องทานก่อนมีเพศสสัมพันธ์ […]

, ,