Bobbinlalaland.com Info

อวัยวะเพศชาย

ไวทอลแม็กซ์ อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอ

ไวทอลแม็กซ์ อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอ ที่จะมีเพศสัมพันธ์ บางคนอาจจะไม่แข็งตัว บางคนแข็งตัวไม่นานพอ บางคนอาจจะหลั่งเร็ว หลั่งไว สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะเพศไม่เพียงพอ บางคนเรียกปัญหานี้ว่า “กามตายด้าน” ไวทอลแม็กซ์. ไวทอลแม็กซ์ การรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 1.) พบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจริง และมีโรคอื่นแฝงอยู่หรือไม่ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และลดปัจจัยเสี่ยงให้น้อยที่สุด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น ทานอาหารที่มีไขมันต่ำ ลดอาหารรสเค็ม งดสุรา งดบุหรี่ 2.) ตรวจสอบดูว่าปัญหาเกิดจากจิตใจหรือไม่ โดยลองสังเกตุอวัยวะเพศว่ามีการแข็งตัวระหว่างนอนหลับ หรือแข็งตัวในตอนเช้าหรือไม่ หากมีการแข็งตัวแสดงว่าอวัยวะเพศไม่ได้มีปัญหา แต่มีปัญหาจากจิตใจ ควรปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อให้การบำบัดทางด้านจิตใจไวทอลแม็กซ์ 3.) หากไม่ได้เกิดจากการขาดฮอร์โมนเพศ แต่ต้องการใช้ยาในการรักษา ควรปรึกาาแพทย์ เนื่องจากมีทั้งยาทาน ยาฉีด หรือยาสอด เช่น – ยากิน Sildenafil citrate หรือชื่อในทางการค้าว่า “ไวอากร้า (Viagra)” เป็นยาที่รักษาอาการกามตายด้าน โดยต้องทานก่อนมีเพศสสัมพันธ์ 1 ชั่วโมง (บางรายอาจต้องรอนาน 2 ชั่วโมง) ยาจะออกฤทธิ์นาน 60 นาที […]

, ,